TipBernheze TipBernheze TipBernheze TipBernheze

Uw mening over Bernheze Aanmelden

TipBernheze.nl

1 TipBernheze zoekt het voor u uit

Wat willen de inwoners van Bernheze? Wat willen mijn klanten? Zijn onze leden wel enthousiast over de voorgenomen veranderingen? Als onze stichting die koers gaat varen, wordt die dan wel begrepen en ondersteund?

Dit zijn vragen die elke ondernemer of bestuurder zich van tijd tot tijd stelt. De vragen stellen is niet moeilijk, maar achter de goede antwoorden komen, kan verdraaid lastig zijn. Vaak gaan wij uit van onze eigen ideeën, van ons onderbuikgevoel. Dat gaat dikwijls goed, maar het kan ook behoorlijk fout gaan. Als dat gebeurt, zijn de gevolgen groot voor de onderneming, de vereniging, de gemeente, de wijk of de stichting.

Om dat te voorkomen bestaat er in ons mooie Bernheze een burgerpanel, TipBernheze. Bij u levende vragen worden samen met u opgesteld en voorgelegd aan het burgerpanel. Het gemeenschapspanel bestaat uit ongeveer 730 deelnemers: man, vrouw, jong, oud, rijk, arm, behoudend, progressief, ondernemer, werknemer, agrariër, werkend of niet. TipBernheze is daarmee echt een dwarsdoorsnee van de bevolking en daardoor in staat een stem te geven aan de meningen en ideeën die hier leven. Beslissingen neemt u dan goed onderbouwd en op een verantwoorde manier.   

Leden van het burgerpanel vullen online de gestelde vragen in en met een simpele druk op de knop worden de antwoorden verzameld. Dat u door het gemeenschapspanel de bevolking daadwerkelijk betrekt bij de besluitvorming, is een extra voordeel. Er ontstaat draagvlak voor de uitkomst. De mensen voelen zich niet alleen gehoord, ze zijn het ook echt.

Het onderzoeksbureau Toponderzoek heeft al jaren ervaring met burgerpanels en heeft de wetenschappelijke kennis in huis om elke raadpleging te begeleiden zodat de uitkomsten betrouwbaar zijn. Het is als een kompas waarop u met vertrouwen kunt varen, het geeft richting en koers. De kracht van TipBernheze is verder zijn snelheid, doeltreffendheid, het lokale karakter en de actualiteit. In korte tijd wordt het onderzoek voorbereid, uitgevoerd en komen de resultaten beschikbaar. Lees hier meer over de onderzoeksmethoden van het Tip-burgerpanel TipBernheze. Het burgerpanel is sinds 2015 actief in Bernheze.

Interesse in een onderzoek via TipBernheze? Neem contact op met Martijn Hulsen of Pauline Manders via enquete@toponderzoek.com

2 De zes belanghebbende groepen (gemeenschap Bernheze)

Het Tip-burgerpanel behandelt maatschappelijke vraagstukken uit de gemeenschap Bernheze. In de gemeenschap wordt onderscheid gemaakt tussen zes verschillende groepen als het gaat om belanghebbende partijen. Elke groep heeft een eigen belang bij het ontvangen van onderzoeksresultaten en vormen van een dialoog (participatie). Deze belangen staan hier allemaal uitgelegd.

3 Eigen burgerpanel / inwonerspanel / klantenpanel opzetten in gemeente Bernheze.

Een eigen burgerpanel opzetten in gemeente Bernheze? De mogelijkheid bestaat om zelfstandig een burgerpanel op te zetten in uw gemeente. Variant hierop is het opzetten van een klantpanel, opzetten van een gemeentepanel of opzetten van een inwonerspanel. Voordeel is dat u in dialoog treed met uw achterban en de gewenste participatie kunt realiseren. Vraag bij Toponderzoek naar de mogelijkheden. Ook in het kader van de nieuwe omgevingswet kunt u in gemeente Bernheze via deze onderzoeksmethode marktonderzoek doen.

4 Nog verder de diepte in

Het marktonderzoek van het burgerpanel TipBernheze kan verder uitgebreid worden. Als dat wenselijk is, worden er naast de antwoorden die online zijn verzameld, ook andere onderzoeksmethoden ingezet. Denk aan schriftelijk, telefonisch, sociale media (o.a. Facebook, Instagram) of het live enquêteren op locatie. Uiteraard garandeert Toponderzoek door de inzet van specialisten ook hier de wetenschappelijke betrouwbaarheid van de resultaten. Interesse in een aanvullend marktonderzoek? Neem contact op met Martijn Hulsen of Pauline Manders via enquete@toponderzoek.com.

 

Onderzoek in de eigen organisatie is heel belangrijk en verhelderend. Wat vinden mijn eigen mensen, mijn zakelijke klanten of mijn relaties van onze manier van werken, onze diensten en producten? Hoe ziet de klantreis eruit? Ook dit type marktonderzoek verricht het bureau Toponderzoek. Nieuwsgierig naar wat Toponderzoek voor u kan betekenen? Ga naar www.toponderzoek.nl.